Резултати от ДИ на спец. Логистика и Логистичен мениджмънт

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДИ

Списък на бакалаврите "Логистика", които се явяват на теста:

1. 

94460

СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА СЛАВОВА

Среден 3.00

2. 

99173

СОНЯ РУМЕНОВА ПЕТРОВА

Среден 3,25

3. 

99451

СТЕЛА ПЛАМЕНОВА ПЕЙЧЕВА

Добър 4,00

4. 

100184

ДОБРИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

Среден 3.00

5. 

100384

ЕВГЕНИЯ БОГОМИЛОВА РУСИНОВА

Добър 4.25

6. 

100583

ПАВЛИН ЦВЕТАНОВ СТАМЕНОВ

Среден 3.00

7. 

100674

ЖИВОМИРА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

Среден 3,25

8. 

100858

АЛЕКСАНДЪР ЩЕРЕВ

Среден 3,25

9. 

101168

КАЛОЯН ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ

Среден 3,25

10. 

102267

СТЕЛИАН ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ

Среден 3,25

11. 

102382

АЙЛИН АЛИЕВА МЕХМЕДОВА

Среден 3,25

ЛОГИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ - РЕДОВНО

1.

111192

ДАНИЕЛ КОЛЕВ КОЛЕВ

Среден 3.00

ЛОГИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ - ЗАДОЧНО

1.

105400

ЙОАНА НИКОЛАЕВА МИНЧЕВА

Среден 3,25