Резултати от държавния изпит на бакалаври и магистри - 11.09.2017

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА - СПЕЦ. "ИБ" - БАКАЛАВРИ

1. 

66360

ГАЛЯ ПЛАМЕНОВА МИХОВА

Среден 3.00

2. 

98427

ЦВЕТЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА МИТОВА

Мн. добър 4,75

3. 

98461

ДЕНИЗ ЛЮТВИ МУСТАФА

Добър 4,00

4. 

98487

КРИСТИАНА НУНЧЕВА ТОДОРОВА

Добър 4,00

5. 

99037

СТОЯН МИХАЕЛ БОГДАНОВ

Среден 3.00

6. 

99471

ЯНА ИЛИЕВА ШАБАРКОВА

Среден 3,25

7. 

100800

ХЮСНИЕ МУСА НЕДЖИБ

Добър 4,00

8. 

101470

ВЕСЕЛИН ТИХОМИРОВ АТАНАСОВ

Среден 3,25

9. 

102016

ФИЛИП ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

Мн. добър 4,50

10. 

102129

КАДЕР РУЖДИ КЯЗИМ

Добър 4,00

11. 

102396

КРАСИМИР ИВАНОВ КОСТОВ

Слаб 2.00

12. 

102468

НАЙЛЕН НЕЖДЕТ АЛИ

Добър 3.75

13. 

102541

ИВАН НИКОЛАЕВ МИТЕВ

Среден 3.00

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА - СПЕЦ. "КБУ" - МАГИСТРИ

1

108936

400746

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ЩЕРЕВА

Добър 4.25

2

109936

400760

ЙОАНА ДИМИТРОВА РАШКОВА

Отличен 5,50

3

109939

400761

ЕМИЛ ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ

Мн. добър 5.00

4

110875

400768

ИРЕНА БИСЕРОВА КОСТОВА

Отличен 5.75

5

111293

400778

КРИСТИНА ТОМОВА МАРИНОВА

Среден 3.00

Резултати от защитата на ДР

74918

АНТОНИЯ РУМЕНОВА ПАПАЗОВА

Отличен 6,00

99994

СИЛВИЯ НИКОЛОВА

Добър 4.25

100997

АЛЕКСАН­ДЪР КОЛОН­ЧИКОВ

Добър 4.25

100778

МАРИЯ ДЖУН­ЛИЕВА

Мн. добър 5,25

Резултати от защитата на МТ

105880

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Не се яви

107072

ЕЛЕНА ПЕТКОВА

Отличен 5,50

110882

ВАСИЛ ПЕНЧЕВ САКАРОВ

Добър 4,00

111039

ЛЮСИ КРЪСТЕВА

Мн. добър 5.00

110944

НЕДЯЛКА НЕДЕЛЧЕВА

Добър 4,00