График за държавния изпит за спец. "Аграрен бизнес" - бакалаври и магистри

График

за протичане на държавния изпит за спец. "Аграрен бизнес" - бакалаври и магистри

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТА -

11 септември 2017 г. 9.00 ч. 58 зала (в електронния център)

спец. Аграрен бизнес - бакалаври

1. 

100494

2630

ГАЛИН ДОБРИНОВ САВОВ

спец. Аграрен бизнес - магистри

2.

110945

14632

ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ

Защита на ДР и МТ - 11 септември (понеделник)  9.00 ч. 221 зала

спец. Аграрен бизнес - бакалаври ДР

1

101649

2950

НАТАЛИ МИРОСЛАВОВА ДИНКОВА

Икономически анализ на стопанската дейност на земеделска кооперация (на примера на земеделска кооперация "Земя" с. Войсил

гл.ас. д-р Дамян Киречев

доц. д-р Таня Георгиева

2

104905

3781

ЛОРА ЛАЗАРОВА АЛЕКСАНДРОВА

Стратегии за интернационализация на "АТП Екзодус"S.R.L

гл.ас. д-р Павлина Иванова

доц.д-р Теодорина Турлакова

спец. Аграрен бизнес - магистри

1

110195

14495

МИННА ИВАНОВА ИВАНОВА

Развитие на селския туризъм в Сливенски регион

доц.д-р Гергана Славова

гл. ас. д-р Радмил Николов

            Рецензиите ще бъдат пратени по мейла. Студентите да носят на флаш памет презентация на съдържанието на разработката си.

            При нужда от уточнения и повече инфо - 0882 164 783

Успех на всички дипломанти !