ГРАФИК за протичане на държавната сесия на 12 септември (вторник) 2017 г. за бакалаврите "Логистика" и магистри "Логистичен мениджмънт"

ГРАФИК

за протичане на държавната сесия за бакалаврите "Логистика" и магистрите "Логистичен мениджмънт" - редовно и задочно обучение

12 септември (вторник) 2017 г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТА

12 септември (вторник) 2017 г., от 8.30 ч. ч. в зала 1-323

           

Списък на бакалаврите "Логистика", които се явяват на теста:

1. 

94460

976

СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА СЛАВОВА

2. 

99173

2269

СОНЯ РУМЕНОВА ПЕТРОВА

3. 

99451

2402

СТЕЛА ПЛАМЕНОВА ПЕЙЧЕВА

4. 

100184

2569

ДОБРИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

5. 

100384

2610

ЕВГЕНИЯ БОГОМИЛОВА РУСИНОВА

6. 

100583

2649

ПАВЛИН ЦВЕТАНОВ СТАМЕНОВ

7. 

100674

3972

ЖИВОМИРА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

8. 

100858

2668

АЛЕКСАНДЪР ЩЕРЕВ

9. 

101168

2800

КАЛОЯН ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ

10. 

102267

3127

СТЕЛИАН ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ

11. 

102382

3175

АЙЛИН АЛИЕВА МЕХМЕДОВА

ЛОГИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ - РЕДОВНО

1.

111192

14693

ДАНИЕЛ КОЛЕВ КОЛЕВ

ЛОГИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ - ЗАДОЧНО

1.

105400

ЙОАНА НИКОЛАЕВА МИНЧЕВА

            Всички студенти трябва да се явят в 8.30 ч. в зала 1-323, като си носят само химикал. Времето за решаване на теста е 3 часа.

            Моля, при нужда от уточнения или допълнителна инфо - 0882 164 783

На всички дипломанти катедра "ИБ" желае успех.