Стартира проект по Програма "Варна - Европейска младежка столица"

Стартира проект по Програма "Варна - Европейска младежка столица"

Идеен проект за изграждане на мултифункционална спортно - рекреационна зона

„Идеен проект за изграждане на мултифункционална спортно - рекреационна зона“ стартира в Икономически университет – Варна. Той се реализира с подкрепата на Община Варна по Програма „Варна - Европейска младежка столица’2017“ и е в направление „Inno Think Tank/Иновативен мозъчен тръст”.

Основната цел на проекта е да предложи адекватни и приложими варианти за превръщане на два несъседни градски терена, разположени в кв. „Левски“, Варна, в притегателна и атрактивна зона, предназначена за спортно-рекреационна дейност предимно от младото население на града.

Съживяването на съществуващите пространства, които към момента включват свободно междублоков терен, игрално поле и детска площадка, ще бъде постигнато чрез включване на спортни площадки от различен тип, в т.ч.: съвременна и обезопасена площадка за игра на деца, мини футбол, волейбол, баскетбол, тенис, фитнес и други.

Сред дейностите, заложени в проекта, е организирането на мозъчен тръст за генериране на идея за развитие на района с участието на млади хора с интереси в сферата на архитектурата и развитието на градската среда, които чрез съвместна работа под формата на работилница да предложат разнообразни решения за ситуиране на различните спортни съоръжения и устройството на пространството. Това ще стимулира младежите да участват активно в развитието на градската среда.

Идеен проект за изграждане на мултифункционална спортно - рекреационна зона

Следваща дейност включва представяне на идейния проект на вниманието на органите, които вземат решения за провеждането на местни политики относно развитието на градската среда, както и неговата последваща преработка в случай на необходимост с цел оптимизиране на заложените функционалности. Общата стойност на проекта е 9 965 лв., от които 7 965 лв. от Програма „Варна - европейска младежка столица“ и 2 000 лв. – съфинансиране от Икономически университет - Варна. Продължителността му е от 07.08. до 17.11.2017 г.

В екипа, ангажиран с управлението и изпълнението на проекта, е постигнат отличен баланс между изключително богат професионален опит в лицето на ръководителя му проф. Константин Калинков и социално-ангажирани, амбициозни млади хора с необходимата квалификация.  Двамата експерти са дипломирани архитекти, на възраст 26 години, като единият – арх. Антоан Влаев, е настоящ докторант към катедра "Икономика и управление на строителството" при Икономически университет - Варна, а другият – арх. Димитър Ангелов, е с професионален опит в международна среда. Координаторът - Миглена Станева - Тодорова, е магистър и докторант към катедра "Икономика и управление на строителството" при Икономически университет - Варна и е на възраст 29 години.

Ръководителят на проекта проф. Константин Калинков е доктор по икономика и притежава 35 г. опит като преподавател по урбанистика, териториално устройство и управление на недвижимата собственост в катедра “Икономика и управление на строителството” при Икономически университет – Варна. Има специализация в Архитектурен факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия - София, катедра “Градоустройство”, Инфраструктура, Ландшафтно устройство, Специалист по “Териториално и селищно устройство”.