Важно за стипендии

Важно за стипендии

Уважаеми студенти, 

Напомняме ви, че при промяна или закриване на сметката, по която се превеждат стипендиите, е необходимо да уведомите инспектор "Стипендии и общежития" за настъпилите обстоятелства. 

Всяка промяна, за която не сме информирани, може да забави изплащането на стипендиите.