Представители на студентските съвети обсъдиха важни за висшето образование въпроси на среща в Народното събрание

Предстоящите промени в нормативната уредба и наболели проблеми в сферата на висшето образование бяха обсъдени на работна среща между председателя на Парламентарната комисия по образование и наука в 44-то Народно събрание Милена Дамянова, представители на Студентските съвети от висшите училища в страната и председателя на НПСС Яна Вангелова. Срещата, която се състоя на 25 юли 2017 г. в Народното събрание, бе инициирана и от двете страни. ИУ – Варна беше представен от зам.-председателя на Студенския съвет Михаела Кръстева.

Участниците коментираха редица теми, свързани с концепцията за промените в Закона за висшето образование, както и други върпоси, които вълнуват обучаващите се младежи: „Каква е ролята на държавата в държавните университети? Какви са бъдещите промени и реформи? Ще има ли санкции за неспазването на законовата уредба?“ и т.н. Сред дискутираните теми намериха място и средствата за социално-битови условия на учащите, ролята на бизнеса в образованието, лекарските специализации, докторантското обучение и още много други, които предстои да бъдат обсъждани в по-широк мащаб на следващата среща.

В отговор на въпросите г-жа Дамянова отново напомни, че за да има промяна, тя трябва да бъде инициирана именно от студентите, а в частност - от Студентските съвети и НПСС. Тя изрази удовлетворението си от тази среща, на която чу гласа и мнението на младите хора. Според нея подобни формати за комуникация трябва да станат регулярни, за да може все повече млади хора да участват с мнение по теми, свързани с висшето образование.

В писмено становище до председателя на Парламентарната комисия по образование и наука Студентски съвет при ИУ – Варна ще изрази своите конкретни предложения, свързани с промяна на нормативната база с цел намаляване на общата аудиторна заетост и възможност за въвеждане на 3-годишно обучение или семестър/година в практиката; промяна на начина на финансиране на висшите училища, като се отчита реализацията на студентите и регионалната значимост на съответното висше училище; уеднаквяване на права на редовни, задочни и дистанционни студенти; увеличаване на коефициента, на чиято база се изчислява годишната субсидия на студентите в направление “Икономика”, “Администрация и управление” и “Туризъм” и др.