Студенти от специалност "Стокознание" на ИУ - Варна участваха в Международна конференция в Азербайджан

„Актуални проблеми и предизвикателства в управлението на митниците“ беше темата на Международната студентска конференция, която се организира и проведе за втора поредна година по предложение на проф. Алиев - председател на Държавния митнически комитет на Република Азербайджан. Участници във форума от 3 до 7 юли 2017 г. в Баку и в района на Губа-Гусар бяха представители на митническите администрации, студенти и академичен състав от митническите университети в над 20 страни от цял свят (Германия, Австрия, Полша, Русия, Турция, Македония, Словения, Беларус, Украйна, Виетнам, Китай, Корея, САЩ, Азербайджан, България, Холандия, Унгария, Литва, Узбекистан и др.).       

Изнесените в рамките на тридневния форум доклади бяха фокусирани върху актуални тематични направления, свързани с митническата дейност: ролята на управлението на митниците за улесняване на търговията; международна практика в модернизиране на митническото законодателство; добри практики в митниците; дигитални митници; електронни митници; електронна търговия; анализ на данни; базирано на знания митническо обучение (умения и компетентности); партньорство между митниците и бизнеса.

ИУ - Варна бе представен на Международната студентска конференция от Яна Василева и Мирела Йорданова - студенти от трети курс, специалност „Стокознание”. Те изнесоха на английски език своя доклад на тема „Роля на митническата администрация в борбата с наркотичните вещества”. За представянето си възпитаниците на ИУ - Варна получиха поздравления от организаторите и лично от Михаил Кашубски – ръководител на Международната мрежа на митническите университети (INCU). В българската делегация бяха още един студент и един преподавател от УНСС - София. 

Поканата за участие от Академията на Държавния митнически комитет на Република Азербайджан и регионалния офис на Международната мрежа на митническите университети в Баку (INCU) бе предоставена от дирекция „Национален учебен център“ при Агенция „Митници“. Икономически университет - Варна е второто висше училище в България след Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, член на Международната мрежа на митническите университети (International Network of Customs Universities INCU) от 12 септември 2016 г.