ГРАФИК за протичане на държавната сесия за бакалаври и магистри от специалност "Аграрен бизнес"

ГРАФИК

за протичане на държавната сесия 

за бакалаври и магистри от специалност "Аграрен бизнес"

21 юни 2017 г. (сряда)

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ И МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

-  ОТ 9.00  ч. в ЗАЛА 1-223

                                                                                                                     Науч.рък.        Рец.

ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА БАКАЛАВРИ "АГРАРЕН БИЗНЕС"

98602

2087

ДЕНИЦА ЕЛИЯНОВА РАФАИЛОВА

Предприемачески план за производство на лавандула

доц.д-р Теодорина Турлакова

Ас.д-р Диана Димитрова

99897

2485

ПЕТЯ МАРИЯНОВА ГЕОРГИЕВА

Имидж на пицария "Пицарела" сред потребителите на италианска кухня в град Варна

доц.д-р Теодорина Турлакова

гл. ас. д-р Радмил Николов

100031

2523

ИВАНКА МИРОСЛАВОВА КУЛЕВА

Управление на поземлените ресурси в община Генерал Тошево

ас. Стефан Генов

доц.д-р Мария Станимирова

100067

2533

САБИНА СЕВДАЛИНОВА ГАНЧЕВА

......

доц.д-р Гергана Славова

гл.ас. д-р Павлина Иванова

100201

2573

СТЕФАНИ ДАНИЕЛОВА СТЕФАНОВА

Организационно-икономически аспекти на зърнопроизводството в "Агрия Груп Холдинг"АД гр. Варна

гл. ас. д-р Радмил Николов

 Ас.д-р Диана Димитрова

100244

2581

ДЕВОРА СВЕТОСЛАВОВА БАДЖАКОВА

Поземлената реформа като елемент на структурната аграрна политика

доц.д-р Теодорина Турлакова

ас. Стефан Генов

101240

2820

АТИДЖЕ ДЖЕМАЛОВА БЕРБЕРСКА

Съпоставка между развитието на селски туризъм в общините Троян и Трявна, България

доц.д-р Гергана Славова

доц. д-р Таня Георгиева

101458

2893

ДЕСИСЛАВА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА

Дистрибуция на продукти за растителна защита и торове по примера на "Агроферт"ООД гр. Добрич

гл. ас. д-р Радмил Николов

Ас.д-р Диана Димитрова

101755

2974

СИМОНА СТАНИМИРОВА ДИМОВА

Доверие на потребителите към биологичните храни, предлагани на пазара в Република България

гл.ас. д-р Павлина Иванова

доц.д-р Теодорина Турлакова

101760

2975

ДИМО ВЪЛКОВ ЗАГОРЧЕВ

Пазарът на земеделска земя в Югоизточен район на България

доц.д-р Мария Станимирова

гл. ас. д-р Радмил Николов

102055

3064

ЖЮЛИЕН РУМЕНОВ ЖЕЛЕВ

Управление на производствения процес в лозаро-винарския сектор на примера на фирма "Тодоров"АД

гл.ас. д-р Дамян Киречев

доц.д-р Теодорина Турлакова

104819

3776

ДОНЧО МИНЧЕВ ЦОЧЕВ

Бизнес план Мярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери"

гл.ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Радмил Николов

ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА МАГИСТРИ "АГРАРЕН БИЗНЕС"

108913

400734

ВИОЛЕТА РУСЕВА

Възможности за създаване на сдружения за напояване в България

доц.д-р Мария Станимирова

гл.ас. д-р Дамян Киречев

108917

ТОДОР ТОНЕВ

Предприемаческият процес за създаване и управление на микровинарска изба "Бенони"

Юри Зарев

доц.д-р Мария Станимирова

110332

РОСЕН ЦВЕТКОВ ИВАНОВ

Съпоставка развитие на селски туризъм в района на област Сливен и област Враца

доц.д-р Гергана Славова

гл. ас. д-р Радмил Николов

110796

ЗОРНИЦА МИТКОВА НИКОЛОВА

Иновационна дейност на фирма "Агрохол ООД" - гр. Добрич

доц. д-р Таня Георгиева

гл.ас. д-р Павлина Иванова

111069

МАЯ ДЕМИРО­ВА МИТКОВА

Бизнес план за създаване на пчелна ферма "Мелифера"

доц.д-р Теодорина Турлакова

доц. д-р Таня Георгиева

111324

ДЕЯН РОСЕНОВ КОЛЕВ

Стратегическо управление на ЕТ Колеви - Николина Колева, с. Скала, област Силистра

гл.ас. д-р Павлина Иванова

доц.д-р Гергана Славова

111369

14758

ВЕНЦИСЛАВА ИВАНОВА ТОНЧЕВА

Политики за насърчаване на заетостта на територията на община Бяла Слатина

гл.ас. д-р Павлина Иванова

доц.д-р Теодорина Турлакова

Заб. За защитата студентите носят на флаш памет презентацията на дипломните работи и магистърските тези

21 юни 2017 г. (сряда)

КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПОД ФОРМАТА НА ТЕСТ

 - зала 58 в тестовия център от 11.00 ч.

 спец "Аграрен бизнес"  бакалаври от 38 група

1. 

97008

1652

38

ФАТМЕ РЕДВАН ХЮСЕИН

2. 

97885

3896

38

ЮЗДЖАН ЕРДЖАН АФИЛИ

3. 

98577

2081

38

ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА

4. 

99933

2497

38

СТАНЧО ВЕНЦЕСЛАВОВ НИКОЛОВ

5. 

99944

2502

38

ЙОРДАН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ

6. 

99958

2506

38

СИЛВИЯ АСЕНОВА СТОЯНОВА

7. 

99972

2509

38

ФАТМЕ ВЕДАТОВА АХМЕДОВА

8. 

100166

2565

38

РОСЕН ДИМИТРОВ ТОНЧЕВ

9. 

100315

2596

38

ИВАНКА ИВАНОВА ЙОВКОВА

10. 

100391

2611

38

ЦВЕТАН РУМЕНОВ ИВАНОВ

11. 

100721

2689

38

БЕЙХАН БЕХЧЕТ ДАНАДЖЪ

12. 

100735

2692

38

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ ПАНЕВ

13. 

100772

2701

38

РОКСАНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

14. 

100805

2715

38

РЕЙНУР РИДВАН ХАМИД

15. 

100823

2721

38

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

16. 

100871

2737

38

ТОДОР ЗЛАТКОВ ВЪГЛЯРОВ

17. 

100971

2758

38

ГЕОРГИ ДАМЯНОВ ИВАНОВ

18. 

101023

2770

38

ПАНАЙОТ ЩИЛИЯНОВ НАСКИНОВ

19. 

101176

2801

38

ДИЯНА ДИНКОВА ДОНЕВА

спец. Аграрен бизнес - магистри

1. 

108914

ЙОРДАН КРАСЕНОВ ЙОРДАНОВ

2. 

109668

14421

ИЛИАНА РУМЕНОВА ПАНАЙОТОВА

3. 

109670

14422

МАРИЯ ДАНИЕЛОВА АВРАМОВА

4. 

109909

14449

РАЙКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

5. 

110037

14476

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИНЕВ

6. 

110679

14567

ЧАВДАР СТОЯНОВ ЧЕНКОВ

7. 

110700

14570

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

8. 

110840

14599

АНГЕЛ МАРИО ПОПОВ

9. 

110843

14600

ТЕОДОР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

10. 

110879

14621

АЙДЪН ХЮСЕИН ХАСАН

11. 

111036

14648

ДАНИЕЛ МАРИЯН ДИМИТРОВ

12. 

111068

14660

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ МИТКОВ

13. 

111179

14688

АНТОАНА МИГЛЕНОВА ДИЧЕВА

14. 

111196

14695

ФИЛИС БИЛЕНТ САМЕДИН

15. 

111269

14708

ФИЛИЗ УРУЧ СЬОНМЕЗ

16. 

111445

14801

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ДУНЧЕВ

17. 

111516

14833

ДЕНИЦА АТАНАСОВА ИВАНОВА

18. 

111619

14871

ИЛИСЛАВ ИВЕЛИН ИЛИЕВ

            Забележка: Студентите да бъдат в 10.50 в зала 58 в тестовия център, като носят само химикал и студентска книжка.

22 юни 2017 г. (четвъртък)

КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПОД ФОРМАТА НА ТЕСТ - зала 58 в тестовия център от 11.00 ч.

 спец "Аграрен бизнес"  бакалаврите от 39 група

1. 

97689

1852

39

ПЕТЪР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

2. 

98475

2048

39

БОЯН НИКОЛАЕВ АВРАМОВ

3. 

98766

2128

39

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

4. 

99011

2214

39

БЛАГОВЕСТА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

5. 

99089

2242

39

ЕКАТЕРИНА ЖИВКОВА ТОДОРОВА

6. 

101383

2874

39

ГАЛЯ ТИШЕВА ЙОРДАНОВА

7. 

101415

2882

39

СТЕФКО ВЛАДИМИРОВ СТЕФКОВ

8. 

101464

2896

39

СНЕЖАНА ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА

9. 

101534

2923

39

ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА

10. 

101558

2931

39

ИВАЙЛО ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ

11. 

101723

2966

39

КАЛОЯН ЕМИЛОВ ЕНЧЕВ

12. 

101737

2971

39

ГАЛИНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

13. 

101866

3006

39

ГЬОКАН ШЕНОЛ ЧОБАН

14. 

101882

3013

39

СЕРТЕР СЕВДЖАНОВ ИБРАХИМОВ

15. 

101892

3016

39

ТИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

16. 

101915

3025

39

КАТИН РУМЕНОВ ШУТОВ

17. 

101918

3027

39

АТАНАС ИВАНОВ СТОЯНОВ

18. 

102009

3052

39

ДАЯНА ТОНЕВА ВАСИЛЕВА

19. 

102145

3090

39

ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

20. 

102161

3091

39

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ РАЧЕВ

21. 

102162

3092

39

ДЕСИСЛАВА ДАНЧЕВА СТОЯНОВА

22. 

102228

3113

39

ХАСАН РИЗАЕВ ХАСАНОВ

23. 

102408

3189

39

МАРТИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

24. 

102453

3208

39

ТОДОР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

25. 

102575

3266

39

РЕСМИЕ ИЗБУЛОВА ИБРЯМОВА

Забележка: Студентите да бъдат в 10.50 в зала 58 в тестовия център, като носят само химикал и студентска книжка.

При необходимост от повече информация или други уточнения  - GSM 882 164 783.

На всички дипломанти катедра "Аграрна икономика" желае успех!