MIB Trieste School of Management - стипендия за българи

MIB Trieste School of Management има удоволствието да обяви конкурс за стипендия, предлагана от Allianz Italia в на името на г-н Уго Ирнери - основател на Lloyd Adriatico, която в момента е част от Allianz Group - за XIX издание на Master in Insurance and Risk Management (октомври 2017 - октомври 2018 г.).

От тази стипендия могат да се възползват наскоро дипломирани студенти извън Италия идващи от Централна и Източна Европа. Стипендията покрива цялата такса за обучение (22 000 евро) и разходните такси (500 евро за 12 месеца).

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Висше образование (или еквивалентна квалификация) по икономика или по технически науки
  • Добри познания по английски език.
  • Приоритет се дава на гражданите на страни, които наскоро се присъединиха към Европейската общност: България, Хърватска, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения.
     

MIB Trieste School of Management ще отпусне стипендията на най-добрия кандидат на базата на образователните си квалификации, професионалните умения и мотивацията, показани по време на встъпителното интервю. За да кандидатстват за стипендия, кандидатите трябва да попълнят Онлайн формуляра за кандидатстване на адрес www.mib.edu/mirm, в който се посочва "Irneri Scholarship" в полето за стипендии.
В случай на първа положителна оценка, кандидатите ще получат официално съобщение от MIB Trieste School of Management  и ще бъдат помолени да изпратят следните документи:

  • Сертификат и допълнение.
  • Две препоръчителни писма (професионални или академични).
  • Копие от паспорт или документ за самоличност.
  • Ако е налице, сертификат, удостоверяващ познания по английски като TOEFL / IELTS / PTE.
  • Ако е налице, резултатът от теста за дедуктивни разсъждения, като GMAT.

Онлайн заявлението трябва да бъде изпратено до 31 август 2017 г.

За допълнителна информация:
MIB Trieste School of Management Largo Caduti di Nasiriya 1 34142 Trieste - Италия
E-mail: admissions@mib.edu
Т: +39 040 9188166