Ликвидационна изпитна сесия 7, 8 и 9 юни 2017 г.

График

За провеждане на ликвидационна изпитна сесия на 7, 8  и 9 юни 2017 г. с ІV курс ОКС"Бакалавър"

и V и VІ курс ОКС"Магистър"

 Преподавател

7 юни (сряда)

8 юни (четвъртък)

9 (петък)

Зала/каб.

Час

Зала/каб.

Час

Зала/каб.

Час

  доц.д-р Мария Станимирова

1-311

9-10

1-311

9-10

1-311

9-10

  доц.д-р Теодорина Турлакова

1-442

9-10

1-442

9-10

1-442

9-10

  доц.д-р Гергана Славова

1-519

9-10

1-301

8-11

1-519

9-10

  доц. д-р Таня Георгиева

1-127г

11-14

1-519

9-10

1-519

9-10

  гл.ас. д-р Дамян Киречев

1-113

9-10

1-113

9-10

1-113

9-10

  гл.ас. д-р Павлина Иванова

1-424

9-10

1-424

9-10

1-424

9-10