Резултати от писмен изпит по английски език за кандидатстване по програма Еразъм+

Отдел "Международно сътрудничество" обявява списък на студентите, допуснати до явяване на устен изпит по Английски език за кандидатстване по програма Еразъм+ за учебната 2017/2018 г.

Устният изпит ще се състои на 14.03.2017 от 12:00 часа в зала 508. Явяване по азбучен ред /според списъка/.

Списък на студентите, допуснати до устен изпит по Английски език
на 14.03.2017 за кандидатстване по програма Еразъм+ за  уч. 2017/2018
Име на студент Фак. № Специалност Курс
АЛЕКСАНДРА ДИМОВА 105210 МЕЖДУНАР.БИЗН.-А.ЕЗ. 3
ВЕХБИ ЕРГИНОВ ЧАКЪРОВ 107145 ТУРИЗЪМ 2
ГЕОРГИ ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ 111123 БИЗНЕС ИКОНОМИКА 1
ДЕНИС ЮЗДЖАНОВ ХАМДИЕВ 110512 ФИНАНСИ 1
ДИМИТЪР ИВАЙЛОВ ИЛИЕВ 111672 ИНФОРМАТИКА-ДНДО 5
ЕЛЕНА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА 103927 МЕНИДЖМЪНТ 3
ЕМИЛИЯН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 107381 ФИНАНСИ 2
ЙОАНА ДАРИНОВА ДОНЕВА 109867 ТУРИЗЪМ 1
ЙОРДАН АНТОНОВ ПЕТРОВ 109871 БИЗНЕС ИНФ.СИСТЕМИ 1
ЛИЛИЯ ЮРИЕВНА СУЛАКОВА 108738 ТУРИЗЪМ 2
ЛЪЧЕЗАРА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА 106788 СЧЕТОВ.И ФИНАНСИ 2
МАРИЯ КИОРОГЛО 108804 ТУРИЗЪМ 2
МИЙРЕМ ФИКРИ САЛИМ 110367 ЛОГИСТИКА 1
МОНИКА КРАСИМИРОВА СОКОЛОВА 109200 ЛОГИСТИКА 1
НИЯ ДАНИЕЛОВА ДИМИТРОВА 102854 МЕЖДУНАР.БИЗН.-А.ЕЗ. 3
ОНУР ОСМАН ИБРЯМ 106351 МАРКЕТИНГ 2
ПЕТЪР ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ 106528 ФИНАНСИ 2
ПЕТКО ТОДОРОВ ЕНЧЕВ 107124 ИКОН. И ТЪРГОВИЯ 2
СТЕФАНИ ДЕЧЕВА СТЕФАНОВА 109415 АГРАРЕН БИЗНЕС 1
ФАТМЕ СЕБАЙДИН АХМЕД 104600 МЕНИДЖМЪНТ 3
ЯРОСЛАВ СТОЯНОВ ЯНЧЕВ 104114 МЕНИДЖМЪНТ 3