Конкурс за студентско есе на тема "България в Европейския съюз: десет години по-късно"

Конкурс за студентско есе на тема "България в Европейския съюз: десет години по-късно"

Уважаеми студенти,

Представителството на Европейската комисия в България организира съвместно с Институт за икономическа политика конкурс за студентско есе на тема "България в Европейския съюз: десет години по-късно".

Критерии за участие в конкурса:

В конкурса участие могат да вземат български граждани, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина и са на възраст до 29 години.

Изисквания към есето:

  • Есето не трябва да надвишава 1500 думи.
  • Участниците в конкурса носят отговорност за авторството на представените есета. Авторът трябва да изразява свое лично мнение по поставения въпрос.

Краен срок:

Крайният срок за изпращане на студентските есета е 22 март 2017 г. Есета, подадени след тази дата, няма да бъдат разгледани от журито.

Оценяване на есетата:

Есетата, получени в рамките на конкурса, ще бъдат оценени от независима тричленна комисия от доказани експерти по европейски въпроси, като анонимността на авторите по време на оценяването е гарантирана.

Информация за Конкурса за студентско есе, както и формуляр за кандидатстване можете да намерите и на https://goo.gl/lH925o

Успех!