Важно за стипендии по проект "Студентски стипендии - фаза 1"

Уважаеми студенти,
 

Извършен е превод на стипендиите за успех
и стипендиите за специални постижения по сметките на класираните студенти
за летен семестър на уч. 2016/2017 г.
по проект BG05M2OP001-2.003"Студентски стипендии - фаза 1".