Д Ъ Р Ж А В Н И И З П И Т И – м. Януари 2018г.

Д Ъ Р Ж А В Н И  И З П И Т И – м. Януари 2018г.

ЗА СПЕЦ. “МАРКЕТИНГ”, „ Международен Бизнес“ – англ. език, “РМК”, “КМ”, “КБР” и „УПМ”

На 30.01.2018г.ще се раздават РЕЦЕНЗИИТЕ от 14.00ч. до 16.00ч. в каб. 317.

На 31.01.2018г. ще се проведе - КОМПЛЕКСНИЯ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

от 8.00ч. в зала 55 – тест център

На 31.01.2018г. ще се проведат - ЗАЩИТИТЕ на дипломни работи и магистърски тези

от 9.00ч. в зала 223

списък на студентите - Магистри и Бакалаври, които ще се явяват на защита на дипломна работа

СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ - МАГИСТРИ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ ПРЕЗ ЯНУАРИ  НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА:

31.01.2018 г. от 9.00 ч., ауд. 223

№ ред

Фак. №

Име, презиме, фамилия

Тема на Дипломната работа

Научен ръководител

Рецензент

Оценка

111487

Петя Христова Христова

Анализ и тенденции на продажбите на българското кисело мляко на компания „Meiji Holdings” на японския пазар за периода 1970 - 2017

Х.проф.дин Юлия Узунова

Доц. д-р Б. Василева

106471

Петър Мирославов Пенчев

Управление на корпоративния имидж

Проф. д-р Евгени Станимиров

Доц. д-р Е. Тонкова

 СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ -  БАКАЛАВРИ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ ПРЕЗ ЯНУАРИ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА:

31.01.2018 г. от 9.00 ч., ауд. 223

№ ред

Фак. №

Име, презиме, фамилия

Тема на Дипломната работа

Научен ръководител

Рецензент

Оценка

100160

Александра Ненова Няголова

Комуникационна стратегия на детски център “FUNтазия“ гр. Варна

Ас. д-р Дарина Павлова

Ас. В. Станчева

  1.   

99990

Александра Маринова Гецковска

Социалните медии и социалните мрежи в бизнеса на фирмите

Ас. Виктория Станчева

Ас. М. Георгиева

101752

Мартина Димитрова Стойчева

Бранд стратегия на Apple за изграждане на марка с висока стойност

Доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева

Ас. Б. Миткова