Дати за неположени изпити от предходни години на студенти, имащи разрешение за явяване през месец март и април 2018 г.

Проф. д-р Евгени Станимиров

на 20.03.2018 (вторник), каб. 203, от 08.00 часа.

на 17.04.2018 (вторник), каб. 203 от 08.00 часа.

Доц. д-р Бистра Василева

на 19.03.2018 (понеделник), в зала 223, от 13.30 часа.

На 10.04.2018(вторник), в зала 128, от 16.15 часа.

Доц. д-р Евгения Тонкова

на 14.03.2018(сряда), в тестови център, от 10.00 часа.

На 25.04.2018(сряда) в тестови център, от 09.00 часа.

Доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева

на 28.03.2018(сряда), в каб. 507, от 11.00 часа.

На 11.04.2018(сряда) в каб. 507, от 11.00 часа.

Доц. д-р Елена Георгиева

на 23.03.2018(петък), в каб. 317, от 10.00 часа.

На 12.04.2018(четвъртък) в каб. 317, от 10.00 часа.

Гл. ас. д-р Боряна Грънчарова

на 30.03.2018(петък), в зала 55, от 14.00 часа.

На 30.04.2018(понеделник), в зала 55, от 14.00 часа.

Гл. ас. д-р Ваня Кралева

на 20.03.2018(вторник), в каб. 403 от 10.30 часа.

на 10.04.2018(вторник), в каб.403, от 10.30 часа.

Гл. ас. д-р Свилен Иванов

на 27.03.2018(вторник), в каб. 417, от 10.00 часа.

на 02.04.2018(понеделник), в каб.317, от 10.00 часа.

Гл. ас. д-р Владимир Жечев

на 20.03.2018 (вторник), каб. 203, от 08.00 часа.

на 17.04.2018 (вторник), каб. 203 от 08.00 часа.

Гл. ас. д-р Дарина Павлова (защита на практическо обучение, спец. Маркетинг)

на 20.03.2018(вторник), в каб. 317, от 13.00 часа.

На 05.04.2018(четвъртък), в каб.317, от 12.00 часа.