Кандидатстване за общежитие за учебната 2017/2018 год.

Кандидатстване за общежитие за учебната 2017/2018 год.

Уважаеми студенти,

От 03.07.2017 г. до 21.07.2017 г. можете да подавате докумети за настаняване в общежитие  в кабинет 232 в рамките на работния ден.

Заповед за настанителната кампания за общежития за уч. 2017/2018 г.

Необходими документи за кандидатстване за общежитие за уч. 2017/2018 г., утвърдени от Ректора.

Заповед за наемите в общежитията на ИУ-Варна.

Студентите могат да използват и WEB-базираната система за онлайн кандидатстване и подаване на документи за общежития. Системата ще облекчи кандидатите в комплектоването и подаването на документи, без да е необходимо присъствието им в университета.

Системата ще бъде активна от 03.07.2017 г. Достъпът е чрез регистрацията ви в Студентско състояние.

Забележка: Всички студенти, които са кандидатствали онлайн чрез Web системата и са класирани за настаняване в общежития, трябва да представят оригиналните документи на инспектор "Стипендии и общежития". Сроковете за представяне ще бъдат обявени допълнително.