Кандидатстване за общежитие за учебната 2018/2019 год.

Кандидатстване за общежитие за учебната 2018/2019 год.

Уважаеми студенти,

От 09.07.2018 г. до 27.07.2018 г. можете да подавате докумети за настаняване в общежитие  в офис "Стипендии и общежития" - 1 етаж (Студентска улица) в рамките на работния ден.

Студентите могат да използват и WEB-базираната система за онлайн кандидатстване и подаване на документи за общежития. Системата ще облекчи кандидатите в комплектоването и подаването на документи, без да е необходимо присъствието им в университета.

Системата ще бъде активна от 09.07.2018 г. Достъпът е чрез регистрацията ви в Студентско състояние.

Забележка: Всички студенти, които са кандидатствали онлайн чрез Web системата и са класирани за настаняване в общежития, трябва да представят оригиналните документи на инспектор "Стипендии и общежития". Сроковете за представяне ще бъдат обявени допълнително.