Информационен ден по Рамкова програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020"

Информационен ден по Рамкова програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020"

Информационен ден по Рамкова програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020"

Научно-изследователски институт
при Икономически университет – Варна


Ви кани
на
 

Информационен ден
по Рамкова програма
за научни изследвания и иновации
"Хоризонт 2020"

 

10 май 2016 г., 09:30 ч., зала Аула
 

Събитието е организирано с подкрепата на Център "Иновации и развитие"


Желаещите да участват следва да се регистрират тук: http://survey.ue-varna.bg/769934