Научна конференция "Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие" - Ден 1

Научна конференция Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие