Стани член от екипа на Център "Иновации и развитие"

Стани член от екипа на Център "Иновации и развитие"

Уважаеми колеги,

Екипът на Център "Иновации и развитие", при Икономически университет-Варна, Ви предлага възможност да се включите в стажантска програма за провеждане на практическо обучение за позициите "Асистент маркетингови изследвания" или  "Асистент бранд комуникации".

Изисквания:

 • Да сте студент в ИУ - Варна;
 • Да умеете да определяте приоритети, ефективно да организирате свободното от учебни занятия време;
 • Да притежавате добри комуникационни умения;
 • Да имате добра компютърна грамотност (MS Office, Internet);
 • Да умеете да работите в екип;
 • Предимство е владеенето на чужди езици.

Ние предлагаме:

 • Въвеждане в спецификата на дейността на Център "Иновации и развитие";
 • Възможност да придобиете опит за работа в иновативен творчески екип;
 • Запознаване със спецификата на провеждане на маркетингови изследвания;
 • Умения за събиране на първични данни чрез анкети и интервюта;
 • Умения за обработка, анализ и презентиране на данните от проведени проучвания;
 • Изграждане на умения за организиране на различни видове събития;
 • Умения за комуникация с различни аудитории;
 • Запознаване с дейността на програми от тип "бизнес симулатор" и blended learning;
 • Гъвкаво работно време. Вие ще изпълнявате поставените задачи в свободното си време (извън учебната ангажираност в ИУ - Варна), съгласно разработен от Вас график за съответния месец според Вашите ангажименти.

Основни задължения и отговорности:

 • Подпомагане работата на Център "Иновации и развитие" при реализация на проектите, по които работи;
 • Комуникация с различни аудитории при провеждане на планираните проучвания и събития;
 • Събиране на първична информация чрез анкети, интервюта и обработка на данните;
 • Участие в организирането, подготовката и провеждането на събития, организирани от ЦИР в Икономически университет - Варна;
 • Участие в работата на програмите от тип "бизнес симулатор";
 • Спазване на конфиденциалност.

Необходими документи:

 • Автобиография по образец;
 • Мотивационно писмо.

Стажантите, които успешно са приключили Стажантската програма към ЦИР при Икономически университет - Варна ще получат служебна бележка от ЦИР за проведено практическо обучение.

Можете да кандидатствате по обявата, като изпратите автобиография
и мотивационно писмо на e-mail:
centre4inno@ue-varna.bg


КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 26.10.2015 г.


 

За допълнителна информация:
Владимира Недялкова
Координатор
Център "Иновации и развитие"
Мобилен тел. 0894 692699