VIII Международна научна конференция "Икономиката в променящия се свят-национални, регионални и глобални измерения" (ИПС-2017)

VIII Международна научна конференция Икономиката в променящия се свят-национални, регионални и глобални измерения