Дати за изпитване на бригадири

КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА”

Преподавател

Каб./Зала

Дата за изпит

Час

Проф. д-р В. СЪЛОВ

51

09.10.2018

13:30

Доц. д-р Н. ФИЛИПОВА

127-в

01.10.2018

13:30

Доц. д-р П. ПЕТРОВ

443

03.10.2018

15:00

Доц. д-р С. ПАРУШЕВА

318-в

04.10.2018

11:30

Доц. д-р С. СЪЛОВА

313-в

04.10.2018

09:30

Доц. д-р Т. АТАНАСОВА

212

04.10.2018

13:00

Доц. д-р Ю. ВАСИЛЕВ

438

03.10.2018

11:15

Гл. ас. д-р И. КУЮМДЖИЕВ

510

01.10.2018

15:00

Гл. ас. д-р Л. ТОДОРАНОВА

430

02.10.2018

09:00

Гл. ас. д-р Б. ПЕНЧЕВ

430

02.10.2018

09:00

Гл. ас. д-р  Я. АЛЕКСАНДРОВА

53

5.10.2018

13:30

Гл. ас. д-р С. СТОЕВ

416

2.10.2018

14:00

Ас. д-р М. РАДЕВ

530

03.10.2018

10:15