Кръгла маса на тема "Наука и етика"

Кръгла маса на тема "Наука и етика"

Отдел "Научноизследователска дейност и докторантура"
и
Комисия по етика

имат удоволствието да Ви поканят на

КРЪГЛА МАСА
на тема "Наука и етика"

20 март 2017 г., 13 часа, зала 446

На кръглата маса ще бъдат дискутирани темите:

  • Роля на Етичните кодекси като регулатори от правна гледна точка;
  • Етичните кодекси в системата на висшето образование в България;
  • Добри и нелоялни практики

ОЧАКВАМЕ ВИ!