Публична лекция "Градските пространства - историческа приемственост и нови идеи"

Публична лекция Градксите пространства - историческа приемственост и нови идеи