Кръгла маса "Безопасност на потребителските продукти и услуги"

Кръгла маса

"Безопасност на потребителските продукти и услуги"

15 март 2017 г., 10:00 часа, зала 1-446


Организатори:

Икономически университет Комисия за защита на потребителите Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Център за качество на стоките
и потребителска защита към НИИ, ИУ-Варна
Комисия за защита на потребителите Държавна агенция за метрологичен
и технически надзор


Под егидата на Министерството на икономиката на Република България