Класиране за стипендии по ПМС № 90/2000 г., за летен семестър на уч. 2017/2018 г.

Класиране за стипендии по ПМС № 90/2000 г., за летен семестър на уч. 2017/2018 г.

Забележка:

Всички класирани студенти за стипендия, които са кандидатствали онлайн през WEB-базираната система, трябва да представят оригиналните документи на хартиен носител при инспектор "Стипендии и общежития", кабинет: Стипендии и общежития, Студентска улица, ет. 1 в срок до 27.04.2018 г.

Възражения се приемат в срок до 20.04.2018 г.:
Инспектор "Общежития и стипендии"
Наталия Димитрова
Мобилен тел. 0887 631 606 ; 0882 164762
Фикс. номер 052 830809
Електронна поща: ios@ue-varna.bg