Класиране за стипендии по ПМС № 90/2000 г., за зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

Класиране за стипендии по ПМС № 90/2000 г., за зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

Забележка: Всички класирани студенти за стипендия, които са кандидатствали онлайн през WEB-базираната система, трябва да представят оригиналните документи на хартиен носител при инспектор "Стипендии и общежития", кабинет: Стипендии и общежития, Студентска улица, ет. 1 в срок до 30.11.2017 г.