Класирани студенти за обучение по втора специалност за учебната 2017/2018 година

Номер по ред

Факултетен номер СИН номер Име, презиме, фамилия Среден успех
специалност: Мениджмънт
1 106148 6511 Цветелина Маринова Цветанова 5,89
специалност: Маркетинг
2 107695 4220 Божидар Панайотов Панайотов 5,32
специалност: Логистика
3 107276 3061 Галина Костадинова Костадинова 6,00