Откриване на експозиция "Дарение Никола Манев"

Дарение Никола Манев