За новоприетите студенти в ОКС "магистър"

За новоприетите студенти в ОКС "магистър"

Студентските книжки се получават в методичните кабинети
на съответните специалности от 08:00 до 16:30 ч.

 

Счетоводство и контрол

ще се раздават по време на лекция

Банков мениджмънт
Публични финанси
Корпоративни финанси
Финанси и иновации

123 а

Строително предприемачество
Недвижими имоти и инвестиции
Бизнес икономика
Управление на проекти

Н-111

Корпоративен бизнес и управление
Логистичен мениджмънт
Аграрен бизнес
Бизнес консултиране

Н-107

Глобален търговски бизнес

Н-106

Качество и експертиза на стоките

314 б

Международен бизнес
Международен туристически бизнес

Н-108

Управление на продажбите и мърчандайзинг
Реклама и медийни комуникации
Маркетинг и бранд мениджмънт
Корпоративен маркетинг

317

Мениджмънт на организациите
Мениджмънт на човешките ресурси
Публична администрация
Публичен мениджмънт и административна власт

225 б

Информатика
Бизнес информационни системи

317 б