Декларации за здравно осигуряване на студенти за учебната 2017/2018 г.

Декларации за здравно осигуряване на студенти за учебната 2017/2018 г.

Всички студенти редовно обучение от II, III, IV курс, магистри - VІ курс и чуждестранни студенти, имащи право на здравни осигуровки до 26 години е необходимо да подадат Декларации за здравно осигуряване за учебната 2017/2018 година.

  1. Декларациите се получават от груповите отговорници от инспекторите учебна дейност на съответните специалности, или от каб. 231.
  2. След попълване, декларациите се събират от груповите отговорници, които носят списък на всички студенти за всяка група с три имена и ЕГН. Декларации и списъци се представят в каб. 231 при счетоводител Здравно осигуряване за внасяне в персонален регистър по график.

Студентите, които не подадат декларации остават без здравни осигуровки!


ГРАФИК ПО СПЕЦИАЛНОСТИ
за подаване на здравни декларации в каб. 231 за учебната 2017/2018 г.

Специалност

Дата за подаване на здравни декларации
Финанси 4, 11 и 18 октомври
СК, СФ и СО 5, 12 и 19 октомври
Застраховане и осигуряване 10, 17 и 24 октомври
Индустриален бизнес /ИИ/ 9 и 19 октомври
Логистика 10, 16 и 25 октомври
Икономика и/на търговията 12, 17 и 23 октомври
СБП / ИС 18 и 23 октомври
Аграрен бизнес /АИ/ 13 и 19 октомври
Стокознание / СМД 13 и 19 октомври
НИИ / ИНС 9 и 19 октомври
Бизнес икономика 9, 17 и 24 октомври
Маркетинг 5, 10 и 18 октомври
Туризъм 9, 12 и 26 октомври
МИО 9, 12 и 25 октомври
Мениджмънт 10, 17 и 23 октомври
Информатика 10, 17 и 24 октомври
БИС 10, 18 и 23 октомври
МБ 3 и 19 октомври
Международен туризъм 4 и 18 октомври
Публична администрация 12 и 25 октомври
Магистри VI курс 19 и 26 октомври