График за явяване на защита на практическо обучение 27.09.2018 г.

График за защита на практическо обучение 27.09.2018 г. за спец. Информатика.

График за защита на практическо обучение 27.09.2018 г. за спец. Бизнес информационни системи.

Защитата ще се проведе в кабинет 530 съгласно графика на 27.09.2018 г.

За студентите, които не са в графика защитата на практическото обучение е на 28.09.2018 г. от 09:00 часа в 530 каб.