Информационна среща за представяне на специализиран софтуер за електронни изпити

Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) към ИУ-Варна успешно работи върху създаване на специализиран софтуер, предназначен за провеждане на електронни изпити – семестриални и текущ контрол. Електронните изпити ще се провеждат под формата на тестове, които ще бъдат уникални за всеки студент и ще се генерират автоматично от системата. Автоматично ще се оценяват и резултатите и по електронен път ще се изпращат на преподавателите. За целта в тестовия център на университета са специално оборудвани две нови компютърни зали с 80 работни места.

Във връзка с предстоящото стартиране на проекта каним всички преподаватели, които са заинтересовани от преминаването към електронно (тестово) изпитване на 40-минутна информационна среща на 11.03.2014 г. от 16:00 ч. в зала 58 на тестовия център. На срещата ще бъдат представени концепцията на проекта, правилата и процедурите за провеждане на електронни изпити и прототип на основните модули.  Заедно с това, за всички желаещи ще планираме кратко (2-3 часово) обучение за работа със системата в удобно за тях време.

За повече информация:

Петя Петрова – организатор дейности

Тел. 0887 671 601

E-mail: I-center@ue-varna.bg