Образователна и научна степен "Доктор"

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на

Светослав Велинов Борисов

Тема на дисертационния труд: "Изглаждане на дохода, информативност и цени на акциите"

Научно жури 08.10.2018 г.

Галина Йорданова Събчева - Чавгова

Тема на дисертационния труд: "Оценка, представяне и оповестяване на пристанищните концесии във финансовите отчети на концесионерите"

Научно жури 08.10.2018 г.

Милена Красимирова Цветковска

Тема на дисертационния труд: "Правно положение на управителя на дружество с ограничена отговорност"

Научно жури 08.10.2018 г.
НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на