Академично ръководство

Ректор

Проф. д-р Пламен Благов Илиев

Проф. д-р Пламен Благов Илиев

Кабинет Кабинет: 206


Електронна поща Email: rector@ue-varna.bg


Заместник-ректор по учебна дейност и акредитация

Проф. д-р Евгени Петров Станимиров

Проф. д-р Евгени Петров Станимиров

Кабинет Кабинет: 203


Телефон Тел. 052 643361

Електронна поща Email: stanimirov@ue-varna.bg


Заместник-ректор по финанси и материална база

Проф. д-р Стоян Андреев Стоянов

Проф. д-р Стоян Андреев Стоянов

Кабинет Кабинет: 204
Електронна поща Email: s_stoyanov@ue-varna.bg


Заместник-ректор по научноизследователска дейност

Проф. д-р Веселин Иванов Хаджиев

Проф. д-р Веселин Иванов Хаджиев

Кабинет Кабинет: 202


Телефон Тел. 052 643359

Електронна поща Email: v_hadjiev@ue-varna.bg


Заместник-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност

Доц. д-р Петя Йонкова Данкова

Доц. д-р Петя Йонкова Данкова

Кабинет Кабинет: 201


Телефон Тел. 052 643363

Електронна поща Email: dankova@ue-varna.bg


Помощник-ректор

Свилен Симеонов Столаров

Кабинет Кабинет: 102Телефон Тел. 052 830808

Електронна поща Email: pom.rector@ue-varna.bg


Сътрудник на ректора

Калия Иванова Калева

Кабинет Кабинет: 207

Телефон Тел. 052 643360
Факс Факс 052 643365

Електронна поща Email: satrudnik@ue-varna.bgКонтакти:

Икономически университет – Варна
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg/