Преглед на студентската научна дейност

 ******

Прегледът на студентската научна дейност (ПСНД) се проведе в периода 07.04.2014 г. - 25.04.2014 г., по график за всяка специалност.

     Отличените студенти (класираните на I-во място) от всяка секция получават възможност да изнесат докладите си на традиционната Студентска научна конференция, която ще се проведе на 08.05.2014 г (четвъртък). в конферентна зала 446 на ИУ-Варна. Откриване на конференцията - 09:00 ч. Представените на конференцията доклади ще бъдат публикувани в сборник.

     На 08.05.2014 г. от 14:00 ч. в з. 446 ще се проведе тържествено връчване на грамоти от Ректора на отличените на първо, второ и трето място студенти в Прегледа на студентската научна дейност.

Отличение студенти (класираните на първо, второ и трето място в ПСНД по секции) ще могат да получат паричните си награди на 26 и 27 май 2014 г.

Технически изисквания към оформлението на докладите

ПРОГРАМА

Докладите трябва да се представят в отдел НИДД (каб. 503) най-късно до 08.05.2014 г. (Докладът да е разпечатан на хартия, да е придружен от рецензия (становище от хабилитирано лице и да е записан на диск в .doc формат).

Отдел НИДД