гл.ас.д-р Латинка Тодоранова


Поща todoranova@ue-varna.bg
Телефон 0882 164557
Кабинет 430
Консултации Кабинет: 430, Понеделник, 13:30-15:30
Консултации Кабинет: 430, Четвъртък, 10:00-12:00
Автобиография (CV) CV_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Софтуерни технологии Курс 4 Редовно обучение Специалност ИНФ.
Програмиране и структ.от данни Курс 2 Редовно обучение Специалност ИНФ.
Уеб дизайн Курс 4 Редовно обучение Специалност ИНФ.