х.доц.д-р Мария Кашева


Поща m.kasheva@ue-varna.bg
Кабинет 317 б
Автобиография (CV) CV_.docx

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Бази от данни Курс 3 Редовно обучение Специалност БИС
Бази от данни Курс 5 Редовно обучение Специалност ИНФ.-ДНДО
Складове от данни и BIG DATA Курс 5 Редовно обучение Специалност ИНФ.
Складове от данни и BIG DATA Курс 5 Редовно обучение Специалност БИС
Складове от данни и BIG DATA Курс 5 Редовно обучение Специалност БИС-СНУ
Складове от данни и BIG DATA Курс 6 Редовно обучение Специалност БИС-ДНДО
Складове от данни и BIG DATA Курс 6 Редовно обучение Специалност ИНФ.-ДНДО