Презентация на iCARD Financial Services пред студенти от катедра "Финанси"

На 11.04.2017 г. компанията iCARD Financial Services представи пред студенти и преподаватели от катедра "Финанси" своя корпоративен профил и продуктов асортимент.

Г-н Жан Вайтилингам, мениджър "Човешки ресурси" в iCARD, запозна студентите със стажантската програма на компанията, която ще се проведе през лятото и ще обхваща направленията: финанси, информационни технологии, маркетинг и продуктово развитие, бизнес развитие, продажби, обслужване на клиентите, риск мениджмънт и compliance.

Интерес предизвикаха възможностите за провеждане на стаж, особено в сферите свързани пряко с финансовата дейност на компанията.

iCARD е бързо развиваща се иновативна FinTech компания с международно присъствие, предлагаща широк спектър от услуги в сферата на картовите и платежните операции.

Желаещите да кандидатстват за стаж могат да получат повече информация на e-mail адрес careers@icard.com или на тел. 02 806 59 24.

Виж галерия от събитието