Ръководство

Директор

Доц. д-р Владимир Досев

Доц. д-р Владимир Досев

Кабинет Кабинет: 229 Б
 

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164750

Електронна поща Email: vl_dosev@ue-varna.bg


Заместник-директор

Ст. преп. Ивета Аспарухова

Ст. пр. Ивета Аспарухова

Кабинет Кабинет: 230
 

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164744

Електронна поща Email: yvet_a@abv.bg