Академичен календар за учебната 2017/2018 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2016/2017 - ДНДО, СПН и 2017/2018 - СС, СНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
Редовно обучение 09 октомври - 15 декември 2017 26 февруари - 04 май 2018
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
16 октомври - 31 октомври 2017
(по график за всяка специалност)
05 февруари - 18 февруари 2018
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 16 октомври - 15 декември 2017
(по график за всяка специалност)
05 февруари - 18 февруари 2018
(по график за всяка специалност)
Коледна ваканция 18 декември 2017 - 10 януари 2018
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
05 - 18 феруари 2018
Редовна изпитна сесия 11 януари - 03 февруари 2018 08 - 28 май 2018
Поправителна
изпитна сесия
19 - 22 февруари 2018 30, 31 май , 01 и 02 юни 2018
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
04 - 07 юни 2018
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11 - 13 септември 2017
Зимна сесия 31 януари, 01 и 02 февруари 2018
Лятна сесия 21, 22, 25, 26 и 27 юни 2018