Академичен календар за учебната 2017/2018 г. на студенти ОКС "бакалавър", редовно обучение

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
Учебни занятия 20 септември - 29 декември 2017
20 и 21 септември 2017 - информационни
дни за 1 курс
26 февруари - 04 май 2018
Защита на практическо
обучение
редовна сесия - 26 септември 2017
поправителна сесия - 12 откомври 2017
Коледна ваканция 30 декември 2017 - 10 януари 2018
Междусеместриална
ваканция
05 - 18 февруари 2018
Редовна изпитна сесия 11 януари - 03 февруари 2018 4 курс - 08 - 28 май 2018
10 май - 09 юни 2018
Поправителна
изпитна сесия
19 - 22 февруари 2018 4 курс - 30 и 31 май , 01 и 02 юни 2018
14, 15, 18 и 19 юни 2018
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 4 курс - 04 - 07 юни 2018
за 1, 2 и 3 курс - 10 - 13 септември 2018
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11 - 13 септември 2017
Зимна сесия 31 януари, 01 и 02 февруари 2018
Лятна сесия 21, 22, 25 и 26 юни 2018