Научен календар 2019


 

февруари 2019

Публична защита на дисертационен труд