Тържествената церемонията се състоя на 21 ноември 2017 г.,
в Аулата на Икономически университет – Варна от 14:00 часа.