Научен календар 2018

09 ноември 2018

Национална научна конференция "Актуални правни предизвикателства в икономиката"

Катедра "Правни науки"

08 юни 2018

Национална научна конференция "Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции"

Катедра "Правни науки"

15 май 2018

Студентска научна конференция 2018

Студентски съвет, отдел НИДД

16 април 2018

16 април 2018