По въпроси относно общежития и стипендии се обръщайте към:
Инспектор "Общежития и стипендии"
Наталия Димитрова
Мобилен тел. 0887 631 606 ; 0882 164762
Фикс. номер 052 830809
Електронна поща: ios@ue-varna.bg


Резултати от класиране за стипендии по ПМС №/2000 г.
за летен семестър на уч. 2016/2017 г.

Забележка: Всички класирани студенти за стипендия, които са кандидатствали онлайн през WEB-базираната система, трябва да представят оригиналните документи на хартиен носител при Инспектор "Стипендии и общежития" в каб. 531 в срок от 11.04.2017 г. до 28.04.2017 г.
 


Справка стипендии


Факултетен номер
    или    
ЕГН