доц.д-р Добрин Добрев


Поща dobrin.dobrev@ue-varna.bg
Кабинет 309
Консултации Кабинет: 309, Петък, 13:00-15:00
Приемно време Сряда: 11.30-13.30 ч.

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Магистърски семинар Курс 5 Редовно обучение Специалност МЧР
Магистърски семинар Курс 5 Редовно обучение Специалност МО
Магистърски семинар Курс 5 Редовно обучение Специалност МЧР-СНУ
Магистърски семинар Курс 5 Редовно обучение Специалност МО-СНУ
Магистърски семинар Курс 5 Редовно обучение Специалност ПМАВ-СНУ
Магистърски семинар Курс 6 Редовно обучение Специалност МЕН.-СПН
Магистърски семинар Курс 6 Редовно обучение Специалност МЕН.-ДНДО
Магистърски семинар Курс 6 Редовно обучение Специалност ПА-ДНДО
Магистърски семинар Курс 6 Редовно обучение Специалност МЧР-ДНДО
Основи на публ.администрация Курс 2 Редовно обучение Специалност ПА
Регион. планиране и програмир. Курс 3 Редовно обучение Специалност ПА
Спецсеминар Курс 4 Редовно обучение Специалност МЕНИДЖ.
Въведение в предприемачеството Курс 2 Редовно обучение Специалност СО
Въведение в предприемачеството Курс 2 Редовно обучение Специалност СФ
Въведение в предприемачеството Курс 2 Редовно обучение Специалност СБП
Въведение в предприемачеството Курс 2 Редовно обучение Специалност АБ
Въведение в предприемачеството Курс 2 Редовно обучение Специалност ФИНАНСИ
Въведение в предприемачеството Курс 2 Редовно обучение Специалност МАРКЕТ.
Въведение в предприемачеството Курс 2 Редовно обучение Специалност З.И ОС.
Въведение в предприемачеството Курс 2 Редовно обучение Специалност СМД
Въведение в предприемачеството Курс 2 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.
Въведение в предприемачеството Курс 2 Редовно обучение Специалност ТУРИЗЪМ
Въведение в предприемачеството Курс 2 Редовно обучение Специалност МИО
Въведение в предприемачеството Курс 2 Редовно обучение Специалност БИС
Въведение в предприемачеството Курс 2 Редовно обучение Специалност ЛОГИСТ.
Въведение в предприемачеството Курс 2 Редовно обучение Специалност ПА
Въведение в предприемачеството Курс 2 Редовно обучение Специалност НИИ
Практикум по човешки ресурси Курс 5 Редовно обучение Специалност МЧР
Практикум по човешки ресурси Курс 5 Редовно обучение Специалност МЧР-СНУ
Практикум по човешки ресурси Курс 6 Редовно обучение Специалност МЧР-ДНДО