доц.д-р Теменуга Стойкова


Поща tstoikova@ue-varna.bg
Кабинет 314 В
Консултации Кабинет: 314 В, Сряда, 13:00-15:00

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Сертификация на стоките и усл. Курс 5 Редовно обучение Специалност КЕС
Сертификация на стоките и усл. Курс 5 Редовно обучение Специалност КЕС-СНУ
Сертификация на стоките и усл. Курс 6 Редовно обучение Специалност КЕС-ДНДО
Защита на потребит.интереси Курс 5 Редовно обучение Специалност КЕС
Защита на потребит.интереси Курс 5 Редовно обучение Специалност КЕС-СНУ
Защита на потребит.интереси Курс 6 Редовно обучение Специалност КЕС-ДНДО
Стандартиз. Курс 3 Редовно обучение Специалност СТОК.