доц.д-р Силвия Парушева


Поща parusheva@ue-varna.bg
Кабинет 318б
Консултации Кабинет: 318б, Четвъртък, 11:30-13:30
Автобиография (CV) CV_S.Parusheva_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на информац. системи Курс 2 Редовно обучение Специалност БИС
Стратегии за електронен бизнес Курс 4 Редовно обучение Специалност БИС
Пл.и у.сигурността на инф.с-ми Курс 4 Редовно обучение Специалност БИС
Е-бизнес Курс 4 Редовно обучение Специалност МБ-А.ЕЗ
Електронен бизнес II част Курс 5 Редовно обучение Специалност ИНФ.
Електронен бизнес II част Курс 5 Редовно обучение Специалност БИС
Електронен бизнес II част Курс 5 Редовно обучение Специалност БИС-СНУ
Електронен бизнес II част Курс 6 Редовно обучение Специалност БИС-ДНДО
Електронен бизнес II част Курс 6 Редовно обучение Специалност ИНФ.-ДНДО