доц. д-р Мария Станимирова


Поща maria_stanimirova@ue-varna.bg
Телефон 0882164690
Кабинет 311
Консултации Кабинет: 311, Вторник, 11:00-13:00
Приемно време Сряда 13.00 - 15.00
Интернет Страница https://www.facebook.com/Agricultural.economics/
Автобиография (CV) CV_MARIA_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4 Редовно обучение Специалност АБ
У-ние на поземлените ресурси Курс 4 Редовно обучение Специалност АБ
Маркетингови проучвания Курс 5 Редовно обучение Специалност БК-СПНУ
Упр.на поземл.рес. в агробизн. Курс 3 Редовно обучение Специалност АБ
Упр. на качеството в агробизн. Курс 5 Редовно обучение Специалност АБ
Упр. на качеството в агробизн. Курс 5 Редовно обучение Специалност АБ-СПНУ
Упр. на качеството в агробизн. Курс 6 Редовно обучение Специалност АБ-ДНДО
Магистърски семинар Курс 5 Редовно обучение Специалност АБ
Магистърски семинар Курс 5 Редовно обучение Специалност АБ-СПНУ
Магистърски семинар Курс 5 Редовно обучение Специалност БК-СПНУ
Магистърски семинар Курс 6 Редовно обучение Специалност АБ-ДНДО