гл.ас.д-р Пламена Недялкова


Поща plnedyalkova@ue-varna.bg
Кабинет 402
Консултации Кабинет: Н-109, Вторник, 10:30-12:30
Консултации Кабинет: Н-109, Петък, 08:15-10:15
Приемно време Кабинет: Н-109, Петък, 13:30-15:30
Автобиография (CV) CV_BG_TemplatePLamenaNedyalkova_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов контрол Курс 3 Редовно обучение Специалност СО
Оценка на риска и вътр.фин.к-л Курс 3 Редовно обучение Специалност СО